NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs)

Sinds 01 januari 2016 is het ‘Nederlands Register Vastgoed Taxateurs’ (NRVT) operationeel. Onderhavig register is in het leven geroepen om het vak van taxateur een kwaliteitsimpuls te geven en zaken branchebreed in te richten en reguleren. Binnen het register bestaan diverse ‘kamers’ waartoe een taxateur kan toetreden, mits deze voldoet aan algemene ‘Gedrags- en Beroepsregels’, alsmede specifieke criteria zoals praktijkervaring, opleiding en het uitoefenen van werkzaamheden. Toetreding is persoonsgebonden en kan dus niet als onderneming.

Jules Spauwen staat binnen het NRVT ingeschreven binnen de kamers Wonen, Bedrijfsmatig Vastgoed en Groot Zakelijk Vastgoed en mag hiertoe de titel RT voeren. Vooral de laatste kamer verdient enige verduidelijking. Om tot deze kamer toegelaten te worden dient de taxateur regelmatig complexen of vastgoedportefeuilles met een waarde van ten minste € 5 miljoen te taxeren, respectievelijk bijzondere objecten die bijvoorbeeld samenhangen met zorg (ziekenhuis / kliniek enz.), herontwikkeling en of exploitatiegebonden zijn (hotels, horeca). Binnen de regio Zuid Limburg is het aantal geregistreerde taxateurs binnen deze kamer tot een minimum beperkt!

Wilt u meer weten over het NRVT of hebt u vragen over de verzorging van taxaties, neem dan contact met ons op.

Klik hier voor: Reglement Gedrags- en Beroepsregels NRVT