Wat is een goede taxatie?

Een goede taxatie begint met een degelijke opdracht waarin alle uitgangspunten worden vastgelegd die van belang zijn voor de waardering. De belangrijkste zaken zijn:

–       verklaring van onafhankelijkheid / betrokkenheid van taxateurs;

–       vaststellen van het juiste waarde begrip en definitie;

–       concrete formulering van het doel van de taxatie;

–       bepalen van de mate van onderzoek;

Vervolgens zal het taxatierapport opgemaakt worden waarin de waardering wordt toegelicht met marktinformatie en referenties.