Taxatie doeleinden

Voor elke taxatie moet het juiste waarde begrip bepaald worden. Hierom is het van belang om vooraf vast te stellen wat het doel van de taxatie is. Taxaties kunnen tot doel hebben de waarde te bepalen ten behoeve van:

–       zekerheidstelling van leningen;

–       jaarrekening;

–       (brand)verzekering;

–       gerechtelijke procedures.