Spauwen Vastgoed gevestigd in bedrijfsverzamelcomplex

Spauwen Vastgoed heeft haar intrek genomen in het bedrijfsverzamelcomplex gelegen aan de Sint Franciscusweg 36 te Heerlen. Dit complex huisvest uiteenlopende ondernemingen variërend van marketing en communicatie tot bijvoorbeeld IT. Onderhavig complex zal op korte termijn een grondige metamorfose ondergaan qua bebouwing. Over deze activiteit zullen wij u op korte termijn nader berichten.