Spauwen Vastgoed is Regulated by RICS

Met gepaste trots maken wij kenbaar dat Spauwen Vastgoed op de valreep van 2015 door de Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) ook als onderneming regulated is door RICS. Dit certificaat garandeert dat de RICS leden, die bij Spauwen Vastgoed werkzaam zijn de strikte gedragscode van RICS hanteren en dat het bedrijf als zodanig de hoogste professionele en ethische normen nastreeft. Spauwen Vastgoed valt dus onder het onafhankelijk tuchtrecht van RICS.

Voor Jules Spauwen, die al enige jaren als Member en Registered Valuer actief is, een bevestiging van het kwaliteitsniveau en de integriteit waar de onderneming voor staat. Het extra kwaliteitslabel ligt volledig in lijn met de wijze waarop Spauwen Vastgoed haar dienstverlening verricht, betreffende het taxeren, bemiddelen en verzorgen van consultancyactiviteiten op het gebied van commercieel vastgoed.

RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) is een van de meest toonaangevende regelgevende instanties ter wereld, die op onafhankelijke wijze en in het algemeen belang van de gehele vastgoedsector haar opinie uitdraagt. Vanuit de basis waarin kwaliteit en integriteit als hoogste goed gelden, worden zo normen gesteld, adviezen geleverd en arbitragezaken gevoerd. Naast Spauwen Vastgoed zijn er wereldwijd meer dan 170 bedrijven die door RICS worden gereguleerd. Wereldwijd heeft RICS meer dan 150.000 leden, waarvan 650 in Nederland. Dit certificaat garandeert dat Spauwen Vastgoed de strikte gedragscode van RICS hanteert en de hoogste professionele en ethische normen nastreeft.

Voor meer informatie over ‘Regulated by Rics’ en de gedragscode voor leden en bedrijven:  http://www.rics.org/uk/regulation1/rules-of-conduct1/