Siemensma Bewindvoering en Aggelen Bewind naar Krawinkel – Zuid in Geleen

Siemensma Bewindvoering en Aggelen Bewind betrekken de komende periode een nieuw pand, gelegen aan de Hofdwarsweg 63-A in Geleen.

Ten gevolge van de groei die beide ondernemingen de afgelopen jaren hebben doorgemaakt was het wenselijk naar een grotere locatie te verplaatsen, zodat de beoogde dienstverlening ook op termijn geborgd kan blijven. De nieuwe huisvesting is gevonden op bedrijventerrein Krawinkel – Zuid in Geleen, waar de bewindvoeringskantoren een op zichtlocatie gelegen pand zullen betrekken.

Ondanks de verplaatsing naar het nieuwe pand zullen beide ondernemingen vooralsnog zelfstandig blijven opereren in de markt, maar beide ondernemers sluiten een verdere vorm van samenwerking op termijn zeker niet uit.

Het uitstekend bereikbare nieuwe kantoor omvat circa 185 m², alsmede een ruime parkeerfaciliteit voor bezoekers en personeel.

De verhuurder van het pand is een particuliere belegger, die door Spauwen | Werrij uit Heerlen ter zijde werd gestaan bij het tot stand komen van deze transactie.