Ringweg Parkstad komt de huiskamer in

Veel inwoners van Parkstad ervaren dat de buitenring steeds meer gestalte krijgt. Dit is mede mogelijk doordat ook de laatste ondernemingen die thans nog op of rond het nieuwe tracé gesitueerd zijn, in de nabije toekomst verplaatst worden. Het betreft soms bedrijven die al sinds jaar en dag op een vertrouwde locatie liggen, zoals die van de familie Kooiker.

Aan de Hamstraat in Kerkrade exploiteren zij een broodjeszaak, pompstation, taxi- en autobedrijf. Door de komst van de ringweg, die letterlijk door de woonkamer van de familie zal gaan lopen, dienen zij niet alleen in privé te verhuizen, maar ook hun zakelijke activiteiten te verplaatsen. Door de combinatie van activiteiten is het in dit geval lastig om alles op één nieuwe plek te centreren. Gevolg hiervan is dat de familie niet alleen een winkelpand aan de Markt 34 in Kerkrade heeft gekocht, maar ook een bedrijfsperceel aan de Strijthagenweg binnen dezelfde gemeente.

Spauwen Vastgoed had beide objecten in portefeuille en kon door deze unieke omstandigheid een ‘dubbelslag’ slaan voor haar opdrachtgevers (beiden private beleggers).

Het pand aan de Markt zal de komende periode verbouwd worden tot broodjeszaak annex lunchroom, terwijl op de bedrijfslocatie nieuwbouw voor de overige activiteiten zal plaatsvinden.
Beide locaties zullen naar verwachting in de loop van 2016 operationeel zijn, zodat de aanleg van de ringweg op dit gebied geen oponthoudt hoeft op te lopen