Registratie Jules Spauwen in Register Groot Zakelijk Vastgoed (GZV)

nrvt_logo_download

Jules Spauwen heeft onlangs mogen vernemen dat hij op basis van zijn achtergrond en kwaliteit opgenomen is binnen de kamers Wonen, ‘Bedrijfsmatig Vastgoed’ en ‘Groot Zakelijk Vastgoed’ van het NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs), waardoor hij de titel RT mag voeren.

Het sinds 01 januari 2016 operationele NRVT is in het leven geroepen om het vak van taxateur een kwaliteitsimpuls te geven en zaken branchebreed in te richten en reguleren. Om vastgoedtaxaties in Nederland uit te mogen voeren is registratie binnen het NRVT vrijwel altijd een must. In het register bestaan diverse kamers waartoe een taxateur kan toetreden, mits deze voldoet aan algemene ‘Gedrags- en Beroepsregels’, alsmede specifieke criteria zoals praktijkervaring, opleiding en het uitoefenen van werkzaamheden. Toetreding is persoonsgebonden en kan dus niet als onderneming.

Vooral de registratie in de kamer Groot Zakelijk Vastgoed is bijzonder. Om tot deze kamer toegelaten te worden dient de taxateur namelijk regelmatig complexen of vastgoedportefeuilles met een waarde van tenminste € 5 miljoen te taxeren, respectievelijk bijzondere objecten die bijvoorbeeld samenhangen met zorg (ziekenhuis / kliniek enz.), herontwikkeling en of exploitatiegebonden zijn (hotels, horeca). Binnen de regio Zuid Limburg is het aantal geregistreerde taxateurs binnen deze kamer beperkt tot drie. Kortom een registratie waar we trots op zijn en die recht doet aan onze slogan ‘Uw vaste waarde’!