M7 REAL ESTATE NETHERLANDS VERKOOPT KANTOORCOMPLEX AAN DE GEMEENTE HEERLEN

Pal naast het in aanbouw verkerende Maankwartier in het centrum van Heerlen heeft M7 Real Estate Netherlands voor haar fonds M7 EREIP IV Dutch PropCo 2 B.V., een deels verhuurd kantoorcomplex verkocht aan de gemeente.

Het college van B&W besloot positief over de verwerving van het uitstekend gesitueerde complex, daar de gemeente binnen onderhavig gebouw of in de directe omgeving een stallingsruimte ten behoeve van circa 1000 fietsen wil realiseren. Hoe dit vorm gaat krijgen zal verder onderzoek de komende periode moeten uitwijzen. Totdat hierover meer duidelijk bestaat, zal de leegstaande ruimte binnen een reguliere verhuursfeer worden aangeboden binnen de markt.

Het kantoorcomplex omvat circa 2.200 m² VVO, verdeeld over meerdere verdiepingen, alsmede 35 parkeerplaatsen. Huurders binnen het pand zijn onder andere Randstad, HSK, NS-vastgoed en de gemeente Heerlen.

Binnen het verkooptraject werd verkoper ter zijde gestaan door Spauwen Vastgoed uit Heerlen.