PRIVACYVERKLARING SPAUWEN VASTGOED

Privacy en persoonsgegevens bij Spauwen Vastgoed
Voor de privacywet (de AVG of GDPR), die op vrijdag 25 mei 2018 in werking is getreden, zijn openheid en transparantie essentieel.
Door deze regels krijgt u meer inzicht en controle over uw persoonlijke gegevens.

Spauwen | Werrij is volledig transparant over welke gegevens zij van u gebruikt.

Wat gaat er precies veranderen?
De belangrijkste feiten rondom de deze wet op de bescherming van persoonsgegevens, zijn:
– U heeft het recht om in te zien hoe Spauwen l Werrij deze data gebruikt.
– U heeft het recht op vergetelheid (het volledig wissen van uw persoonlijke data).
– Uw persoonlijke gegevens zijn bij Spauwen l Werrij goed beschermd.

Onze privacyverklaring
In onze privacyverklaring geven wij zo duidelijk mogelijk weer welke gegevens we verzamelen, hoelang we dat doen en met welk doel we dat doen.

Klik op onderstaande link voor onze privacyverklaring.
Privacyverklaring Spauwen l Werrij