IT bedrijf Hirsch-holding verplaatst hoofdkantoor van Venray naar Geleen

Spauwen Vastgoed heeft namens een particuliere verhuurder 200 m² kantoorruimte verhuurd aan de Hofdwarsweg 63 te Geleen. Huurder is IT bedrijf Hirsch-holding dat haar hoofdkantoor verplaatst van Venray naar Geleen. De reden van verplaatsing is gelegen in het feit dat het cliëntenbestand van Hirsch gesitueerd is binnen de omliggende regio en landen, waardoor Geleen een centrale plaats inneemt en huurder diens cliënten optimaler kan bedienen. Binnen het nieuwe hoofdkantoor komen in beginsel 6 personen te werken, doch verdere uitbreiding wordt op enig moment niet uitgesloten. Spauwen Vastgoed verwacht dat de nieuwe locatie begin november haar deuren opent in Geleen.