HUISARTSEN ONTWIKKELEN NIEUW ZORGCOMPLEX IN HEERLEN

Door de toenemende kosten binnen de zorg zien ook huisartsen zich genoodzaakt om krachten te bundelen, zodat zij in een zo optimaal mogelijke dienstverlening kunnen blijven voorzien. Binnen dit kader wordt vaak gezocht naar aansluiting met andere zorgverleners die in het verlengde van een praktijk acteren.

Gelet op deze ontwikkeling hebben de huisartsen Van der Plas en Bots ervoor gekozen om gezamenlijk een nieuw complex te betrekken, gelegen aan de Bekkerweg 29 in Heerlen. Onderhavig object, dat al geruime tijd leeg stond, voorziet in een oppervlak van circa 1.130 m², zodat er naast de praktijken nog volop ruimte beschikbaar blijft voor andere dienstverleners.

Naast de centrale ligging nabij de binnenstad van Heerlen en de prominente zichtlocatie, is voor dit complex gekozen vanwege de royale parkeerfaciliteit en bereikbaarheid voor bezoekers. Huisarts Van der Plas geeft aan dat de opening van het nieuwe zorgcentrum naar verwachting komende zomer zal zijn. De tussenliggende fase wordt gebruikt voor een grondige verbouwing, zodat het complex dan voorziet in een afwerkniveau dat past binnen het huidige tijdsbeeld.

Binnen het bemiddelingstraject is verkoper begeleid door Spauwen Vastgoed uit Heerlen en koper door Ruijters.