BOUWMENSEN LIMBURG VERPLAATST OPLEIDINGSCENTRUM NAAR BEEK

Opleidingscentrum Bouwmensen Limburg is al enige decennia gevestigd tegenover het station in Nuth. Het instituut heeft hier vele honderden zo niet duizenden personen opgeleid om te kunnen werken binnen de bouwbranche, respectievelijk cursussen en trainingen voor volwassenen verzorgd die gelieerd zijn aan de bouw. Om tegemoet te kunnen komen aan de steeds hogere eisen vanuit de sector, was Bouwmensen Limburg al geruime tijd op zoek naar nieuwe huisvesting.

De keuze is thans gevallen op een complex aan de Stationstraat 100 in Beek, dat voorziet in meerdere objecten met een bebouwd oppervlak van circa 2.900 m². Het geheel maakt onderdeel uit van het voormalig Bouwcenter Budé Beek, waarvan de opstallen de afgelopen periode aan meerdere partijen verkocht zijn. Bouwmensen Limburg is voornemens om vanaf augustus 2017 de opleidingen vanuit Beek te gaan verzorgen.

Voormalig eigenaar Eric Budé is blij met de verkoop van diens bezit aan een partij, die op indirecte wijze zijn gedachtegoed op deze markante plek kan voortzetten. Directeur René Mobers van Bouwmensen is eveneens in zijn nopjes met de aankoop, daar het complex qua uiterlijk, omvang en situering feilloos aansluit bij hun behoefte.

Spauwen Vastgoed uit Heerlen bracht als bedrijfsmakelaar de transactie namens verkoper tot stand.