Eikerplein 2-3 KERKRADE

Home > Bedrijfsmatig aanbod > Eikerplein 2-3 KERKRADE

Overzicht


UITERST AANTREKKELIJK GEPRIJSD BEDRIJFSOBJECT MET CAFETARIA, IN DEELS VERHUURDE STAAT, IDEAAL GESCHIKT VOOR EEN EIGENAAR - GEBRUIKER DIE TEVENS WENST TE BELEGGEN


Binnen woonwijk de Gracht (Kerkrade - West) wordt een bedrijfs- / beleggingsobject in de koop en huursfeer (deels) aangeboden. Het Eikerplein 3 omvat de langdurig verhuurde 'Cafetaria De Nieuwe Gracht' (circa 86 m² VVO), terwijl Eikerplein 2 het voormalige gemeenschapshuis betreft, dat gehuurd kan worden. Dit commerciële deel (circa 500 m² VVO)
is geheel op begane grond (gelijkvloers) gelegen en voorziet in een functioneel afwerkniveau, waardoor transformatie allicht mogelijkheden biedt! Onderhavig complex...

Omschrijving


UITERST AANTREKKELIJK GEPRIJSD BEDRIJFSOBJECT MET CAFETARIA, IN DEELS VERHUURDE STAAT, IDEAAL GESCHIKT VOOR EEN EIGENAAR - GEBRUIKER DIE TEVENS WENST TE BELEGGEN


Binnen woonwijk de Gracht (Kerkrade - West) wordt een bedrijfs- / beleggingsobject in de koop en huursfeer (deels) aangeboden. Het Eikerplein 3 omvat de langdurig verhuurde 'Cafetaria De Nieuwe Gracht' (circa 86 m² VVO), terwijl Eikerplein 2 het voormalige gemeenschapshuis betreft, dat gehuurd kan worden. Dit commerciële deel (circa 500 m² VVO)
is geheel op begane grond (gelijkvloers) gelegen en voorziet in een functioneel afwerkniveau, waardoor transformatie allicht mogelijkheden biedt! Onderhavig complex wordt ook als geheel te koop aangeboden en biedt ten gevolge van de partiële verhuur kansen voor een eigenaar - gebruiker die zelf de leegstaande ruimte betrekt of voor een belegger die uit is op een aanzienlijk rendement.


Locatie / omgeving / bereikbaarheid / parkeren

Het gebouw is middenin woonwijk de Gracht gelegen binnen de gemeente Kerkrade. Onderhavig stadsdeel wordt overwegend gekenmerkt door de aanwezigheid van grondgebonden en gestapelde woningbouw, alsmede groen-, sport- en speelfaciliteiten. Hierdoor is de wijk uitermate geschikt voor gezinnen met kinderen, mede door de aanwezigheid van bijvoorbeeld een basisschool. Winkelcentrum Carboonplein is op circa 1 KM afstand gesitueerd en voorziet in een aanzienlijk scala aan winkelfaciliteiten, waaronder supermarkten, kapper, slager, bloemist, etc.

De Ringweg Parkstad kent directe aansluitingen op snelwegen richting Aken (D), Maastricht, Antwerpen (B) & Eindhoven en grenst letterlijk aan onderhavige woonwijk. Hierdoor mag gesteld worden dat de bereikbaarheid goed te noemen is, mede doordat in de directe omgeving ook busverbindingen halteplaatsen hebben.

Binnen de woonwijk is sprake van een zeer ruime onbetaalde parkeerfaciliteit, hetgeen de courantheid van onderhavig complex ten goede komt.


Indeling / voorzieningen

Het voormalige gemeenschapshuis omvat circa 450 m² VVO, verdeeld over meerdere aaneengesloten ruimtes, alsmede een berging / garage ter grootte van circa 46 m² VVO. Onderhavig deel oogt aan de buitenzijde verzorgd, doch voorziet aan de binnenzijde van een functioneel afwerkniveau. Upgrading en of transitie van dit deel lijkt aannemelijk en biedt dus kansen voor een partij die wenst te verbouwen / (her)ontwikkelen. De naastgelegen openbare groenfaciliteit wordt hierbij als een pré beschouwd.

Cafetaria De Nieuwe Gracht kent een uitstekend en zeer verzorgd afwerk- en inrichtingsniveau, dat past in het huidige tijdsbeeld. Naast het verkoopgedeelte is sprake van een keuken- en toiletfaciliteit. Noemenswaardig is de terrasfaciliteit die in de warmere periodes van het jaar voor een aangename sfeer zorgt.

Het complex voorziet verder in een combinatie van traditionele- en systeembouw en is geheel op begane grond gelegen. Het dak omvat (conform opgave van de eigenaar) een PVC-afwerklaag die circa 20 jaar geleden is aangebracht (NB : levensduur van een PVC-dak bedraagt in de regel circa 40 jaar). Tot slot is sprake van een hekwerk rondom het complex en verharding middels klinkers.


Bestemming / gebruik

De vigerende bestemming luidt 'Maatschappelijk', met als functieaanduiding horeca tot en met categorie 2, mits ter ondersteuning van het maatschappelijk karakter. Koper dient zich zelf te vergewissen van de gebruiksmogelijkheden / omstandigheden, zeker wanneer sprake mocht zijn van een alternatief gebruik. Via www.ruimtelijkeplannen.nl is meer informatie beschikbaar of via de gemeente Kerkrade.


Kadaster

Kadastraal bezien is sprake van de volgende omschrijving, gemeente Kerkrade, sectie K, nummers 2444, 2284 en 2285 ter grootte van 197 m², respectievelijk 81 m² en 634 m². In totaal aldus 912 m².


Vigerende verhuur

Het Eikerplein 3 (cafetaria) is geheel verhuurd. Hierbij zijn de volgende huuruitgangspunten overeengekomen :

* huurder - Summum Services B.V.
* ingangsdatum - 01 juli 2020
* duur - 5 jaar met telkens 5 jaar verlenging
* opzegtermijn - tenminste 12 maanden voor enig expiratiemoment
* bruto huuropbrengst - de vigerende opbrengst bedraagt € 10.800,= / jaar exclusief BTW
* huurkorting - huurder ontvangt van januari tot en met juni 2021 een huurkorting ter grootte van € 150,= per maand exclusief BTW
* BTW - er is thans sprake van een met BTW-belaste verhuur
* indexering - jaarlijks per 01 juli, voor het eerst per 01-07-2021
* contract - standaard ROZ-contract model winkelruimte 2012 inclusief algemene bepalingen
* zekerheidsstelling- is afgegeven middels een waarborgsom.

Bij concrete interesse zal de vigerende huurovereenkomst beschikbaar worden gesteld.


Prijsstelling

Vraagprijs (verkoop) : € 199.000,= kosten koper voor het gehele complex!

Verkoper geeft er de voorkeur aan om te verkopen met een BTW opslag, doch dit is geen must (meer informatie op aanvraag).

Vraaghuur : € 1.250,= maand c.q. € 15.000,= / jaar exclusief BTW (betreft sec het voormalige gemeenschapshuis).

NB : de huuropbrengst (potentie) in volledig verhuurde staat bedraagt aldus € 25.800,= op jaarbasis!


Huuruitgangspunten

* huurbetaling - per maand vooraf te voldoen
* indexering - jaarlijks van toepassing voor het eerst 1 jaar na huuringang op reguliere wijze
* BTW - is van toepassing
* services - huurder regelt zelf de levering van gas, water en elektra, kortom er is geen sprake van services
* opleverniveau - huidige staat, doch wel bezemschoon
* huurtermijn - vanaf 2 jaar, doch bij voorkeur 5 jaar met telkens 5 jaar verlenging
* opzegtermijn - tenminste 6 maanden voor enig expiratiemoment bij bedrijfsmatige / maatschappelijke doeleinden en 12 maanden in geval sprake mocht zijn van een winkelcontract
* zekerheidsstelling - 3 maanden betalingsverplichting (huur + BTW => bankgarantie of waarborgsom)
* contract - standaard ROZ-contract model kantoor- / bedrijfsruimte (of indien van toepassing winkelruimte) inclusief algemene bepalingen.


Voor beide situaties geldt

* beschikbaarheid - in principe per direct
* EPA - eigenaresse zal conform de wettelijke voorschriften aan koper / huurder een zogenaamd 'Energie Prestatieadvies Label' beschikbaar te stellen
* WOZ - de vigerende WOZ-waarde per 01-01-2019 bedraagt voor Eikerplein 2: € 95.000,= en voor Eikerplein 3: € 91.000,=
* voorbehoud - er is te allen tijde sprake van een voorbehoud goedkeuring eigenaresse.

Kenmerken


Hoofd bestemming maatschappelijk vastgoed
Neven bestemming horeca
Koopprijs €199000 k.k.
Huurprijs €1250 p.m.
Totaal vloeroppervlak 0 m²
Straat Eikerplein
Huisnummer 2-3
Postcode 6465BS
Plaats KERKRADE
Provincie Limburg
Status VERKOCHT
Ligging woonwijk

Media


Ligging


Brochure


Hoofdbestemming: maatschappelijk vastgoed
Koopprijs: €199000 k.k.
Huurprijs: €1250 p.m.
Neem contact met ons op