De Koumen 1. HOENSBROEK

Home > Bedrijfsmatig aanbod > De Koumen 1. HOENSBROEK

Overzicht


OP ZICHTLOCATIE GESITUEERD NIEUWBOUWCOMPLEX GELEGEN NABIJ DIVERSE SNELWEGEN OP BEDRIJVENTERREIN DE KOUMEN


Op bedrijventerrein De Koumen in Hoensbroek (gemeente Heerlen) wordt een nog te realiseren bedrijfscomplex, dat vooral geschikt zal zijn voor logistieke doeleinden, te huur / koop aangeboden. Het beoogde complex omvat na realisatie circa 15.140 m² VVO, verdeeld over hallen / warehouse (ca. 12.820 m²) en een tussenvloer / mezzanine ter grootte van ca. 2.320 m², waarvan ca. 640 m² kantoor. De hoogte van de hallen bedraagt hierbij ca. 12.20 m¹, terwijl het geheel verder voorziet in onder meer 12 loading docks,...

Omschrijving


OP ZICHTLOCATIE GESITUEERD NIEUWBOUWCOMPLEX GELEGEN NABIJ DIVERSE SNELWEGEN OP BEDRIJVENTERREIN DE KOUMEN


Op bedrijventerrein De Koumen in Hoensbroek (gemeente Heerlen) wordt een nog te realiseren bedrijfscomplex, dat vooral geschikt zal zijn voor logistieke doeleinden, te huur / koop aangeboden. Het beoogde complex omvat na realisatie circa 15.140 m² VVO, verdeeld over hallen / warehouse (ca. 12.820 m²) en een tussenvloer / mezzanine ter grootte van ca. 2.320 m², waarvan ca. 640 m² kantoor. De hoogte van de hallen bedraagt hierbij ca. 12.20 m¹, terwijl het geheel verder voorziet in onder meer 12 loading docks, een royale parkeerfaciliteit voor personen- / vrachtwagens en voldoende manoeuvreerterrein. Het creëren van een maatkostuum is gelet op de nieuwbouw nog bespreekbaar! Afname vanaf circa 7.500 m² bebouwing vormt hierbij een optie.


Stand - ligging - omgeving

Het complex wordt gesitueerd op hoek- en zichtlocatie en is op goede stand gelegen binnen industrie- / bedrijventerreinen De Koumen in Heerlen-Noord. Onderhavig terrein omvat enerzijds objecten uit de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw, doch voorziet ook in panden uit dit millennium. De omgeving oogt verzorgd hetgeen als een pré kan worden beschouwd. In de directe omgeving bevinden zich allerhande ondernemingen, variërend van productie tot logistiek.


Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van de locatie per (vracht)wagen is uitstekend. De autoweg N-281 (Ringweg Parkstad) is binnen 1 minuut bereikbaar via doorgaande wegen. Deze autoweg staat in directe verbinding met snelwegen richting Aken (D => A76), Maastricht (A79), Antwerpen (B => A76) en Eindhoven (richting A2). Verder is noemenswaardig dat busverbindingen in de directe nabijheid stoppen, terwijl het NS-station van Hoensbroek op loopafstand gesitueerd is, zodat ook de bereikbaarheid middels het openbaar vervoer ruim voldoende genoemd mag worden.


Beoogde indeling en voorzieningen

Kantoorruimte

Insteek is het complex te voorzien van circa 640 m² VVO 'turn-key' kantoorruimte, die overwegend gesitueerd zal zijn op verdieping. Qua afwerking kan gedacht worden aan variabele scheidingswanden, systeemplafonds v.v. verlichtingsarmaturen, airconditioning, kitchenette, toiletfaciliteit en een alarminstallatie. Omvang, indeling en (technische) voorzieningen kunnen in samenspraak evenwel nader worden afgestemd en ingericht.

Warehouse

De logistieke hallen omvatten circa 12.820 m² VVO op begane grond, evenals een tussenvloer ter grootte van circa 2.320 m² VVO (inclusief bovenomschreven kantoorfaciliteit). De inpandige hoogte van de hallen bedraagt circa 12.20 m¹. Hierbij is sprake van systeembouw met een royale vrije overspanning, waardoor het plaatsen van stelling en dergelijke uitstekend mogelijk zal zijn. Om de logistieke processen te optimaliseren zal dit deel tevens voorzien worden van een bedrijfsvloer met substantieel draagvermogen, sprinklerinstallatie, tenminste twee overheadpoorten op maaiveldniveau en 12 loading docks inclusief elektrische overheadpoorten enz.

Terrein

Het verharde buitenterrein voorziet in circa 70 parkeerplaatsen voor personenwagens, maar kan ook voor externe opslagdoeleinden of het stallen van vrachtwagens dienen.


Prijsstelling

De koopprijs zal in samenspraak en afhankelijk van de finale uitgangspunten worden vastgesteld.

Ook de huurprijs zal op basis van het wensenpakket van huurder nog specifiek worden vastgesteld. Onderstaande bedragen vormen dan ook vooral een richtprijs om te komen tot verdere afstemming.

Warehouse : € 50,00
Mezzanine : € 25,00
Kantoor : € 100,00
Parkeerplaats auto: € 250,00 per plaats

Alle bedragen zijn per m² VVO / plaats en op jaarbasis exclusief BTW.


Huuruitgangspunten

Bij verhuur zullen in de basis de volgende uitgangspunten worden gehanteerd :

- beschikbaarheid : doelstelling is om binnen 12 maanden na ondertekening van de overeenkomst operationeel te kunnen zijn
- huurtermijn : tenminste 5 jaar (bij voorkeur met telkens 5 jaar verlenging)
- huurbetaling :per maand telkens vooraf te voldoen
- indexering :jaarlijks voor het eerst 1 jaar na huuringang op reguliere wijze
- BTW : is wel van toepassing (21%)
- services : in beginsel regelt huurder zelf de levering van services (c.q. in samenspraak nog nader overeen te komen)
- opzegtermijn :tenminste 12 maanden voor enig expiratiemoment
- zekerheidsstelling : 3 maanden betalingsverplichting (huur + BTW => bankgarantie of waarborgsom)
- contract : standaard ROZ-contract model kantoor- / bedrijfsruimte inclusief algemene bepalingen.


Bijzonderheden

- het totale perceel omvat 22.120 m² en staat kadastraal bekend als gemeente Heerlen, sectie U, nummer 466
- de vigerende bestemming luidt 'bedrijfsdoeleinden' (milieucategorie 2 t/m 4)
- gesplitste koop of huur is bespreekbaar doch geniet niet de voorkeur
- er is te allen tijde sprake van een voorbehoud goedkeuring verhuurder.Kenmerken


Hoofd bestemming bedrijfsruimte
Koopprijs €1 k.k.
Koopprijs nader overeen te komen
Huurprijs nader overeen te komen
Totaal vloeroppervlak 15140 m²
Straat De Koumen
Huisnummer 1.
Postcode 6433KG
Plaats HOENSBROEK
Provincie Limburg
Status beschikbaar
Ligging bedrijventerrein
Afstand afrit snelweg 500 m - 1000 m
Afstand NS station 500 m - 1000 m
Afstand bushalte < 500 m

Media


Ligging


Brochure


U kunt de brochure hier downloaden
Hoofdbestemming: bedrijfsruimte
Koopprijs: €1 k.k.
Koopprijs vervanging: nader overeen te komen
Huurprijs: nader overeen te komen
Totaal vloeroppervlak: 15140m²
Neem contact met ons op